In the Air Budapest

Leírás

Az In the Air egy vizualizációs projekt, amelynek célja, hogy láthatóvá tegye a levegőben található mikroszkopikus és láthatatlan elemeket (gázokat, részecskéket, pollent és kórokozókat), és megmutassa, hogy ezek miként kerülnek interakcióba a várossal.

A vizualizációs eszköz egy web-alapú dinamikus modell, amely a komponensek által generált térben megjeleníti az adatok keresztezésével megmutatkozó mintákat.

A projekt által létrehozott platform hozzájárulhat a légszennyezettség egyéni és kollektív tudatosulásához, és eredményei használhatóak a városban való valósidejű navigációra, különböző helyszínek levegőtisztaság alapján történő kiválasztására, illetve politikai akcióra.

In the Air Budapest

Az In the Air Budapest workshop célja egy három dimenziós digitális modell létrehozása Budapest levegőjében található szennyezőanyagokról. Ehhez öt alapvető szennyezőanyagot választottunk amik meghatározók az egészség és az életminőség szempontjából. Ezek pedig: Kén-dioxid (SO2), Szén-monoxid (CO), Nitrogén-monoxid (NO), Szilárd anyag (PM10), Ózon (O3)

További cél egy prototípus építése, mely a kapott levegőminőség-adatot vizuálisan megjeleníti.

Description

In the Air is a visualization project which aims to make visible the microscopic and invisible agents of the air (gases, particles, pollen, diseases, etc), to see how they perform, react and interact with the rest of the city.

The visualization tool is a web-based dynamic model which builds up the space the components generate, where through data crossing behavior patterns emerge.

The project proposes a platform for individual and collective awareness and decision making, where the interpretation of results can be used for real time navigation through the city, opportunistic selection of locations according to their air conditions and a base for political action.

In the Air Budapest

The aplication for Budapest city has been developed choosing five of the key pollutants that most detrimentally effect health and quality of life. These contaminants are: Sulfur dioxide (SO2), Carbon monoxide (CO), Nitrogen oxide (NO), Particulate PM10,Ozone (03).

The results of these data feed a physical prototype of a domestic visualizer, which will allow citizens to participate in the emission of information to the public space, and at the same time to build up a map of interests on the subject.